7.3.15

Министър на финансите на Гърция укривал доходи!

Днес, достоверният вестник Realnews публикува сензационна новина! Не кой да е, а бившият Министър на финансите на Гърция при правителството на Нова Демокрация и ПАСОК Гикас Хардувелис, е укривал доходи и изнасял суми за чужбина, без да ги декларира! 
За 2011 г. се установява несъответствие между сумите, внесени в негови банкови сметки, и тези, декларирани като доход. 
През 2012 г. е изнесъл в чуждестранни банки парични средства, които не са включени в декларациите за финансово състояние, което е бил длъжен да направи, поради длъжностите, които е заемал тогава като: а) съветник на премиера от ноември 2011 до май 2012 и б) министър на финансите от юни 2014 г. нататък. 
Също така вестникът ни информира, че компетентните органи разглеждат депозити на политици в чужбина на обща стойност над 10 милиарда EUR, които не са декларирани.
Ето защо европейският елит (Меркел и сие)  и клакьорите му (системни медии и прочие) ни убеждаваше, че при изборна победа на СИРИЗА ще дойде катастрофа! Трябвало е да се поддържат "разумните", "опитните", "предвидимите" политици. Но катастрофата дойде и не знам какво трябва да лъжат сега, докато ни убеждават, че за кризата сме виновни всички ние по равно.