25.2.10

Хората и нуждите им - над пазарите и печалбите!

Около два милиона и половина стачкуваха вчера 24-02-10 в Гърция.
Митинги и шествия имаше в много градове.
50.000 според INDEPENDENT и FOXNEWS, а 25.000 според гръцката полиция са били протестиращите в центъра на Атина.
Общата стачка беше обявена от:
ГСЕЕ /Обща конфедерация на гръцките трудещи се/ обединяваща всички синдикати в частния сектор.
АДЕДИ /Федерация на синдикатите на държавните служители/
ПАМЕ /Борчески фронт на трудещите се/ синдиката на Гръцката комунистическа Партия

От декларация на АДЕДИ четем:
„Свидетели сме на една безпрецедента криза. Криза в икономиката, политиката, обществото. Отговорна за това е политиката на неолиберализъм.
Основните компоненти на тази политика са: култ към пазара, произвол на капитала, на банковата система, на фондовите борси, на интересите, които, без принципи и морални ценности, унищожават бедните слоеве и средната класа, доходите на наемните служители и пенсионерите..."

От декларация на ГСЕЕ:
„Изискванията на пазара не може да станат правителствена политика, обществото не може да ги приеме, те не са решение за истинската икономика.
ЕС не може да е Съюз на банките, глас на финансистите и контрольор на пазара. ЕС е длъжен да бъде Съюз на гражданите и щит срещу печалбарските гризачи.
...
Отхвърляме неолибералните предписания.
Пазарът е длъжен да служи на обществото, а не обществото – на пазара.
Стига посегателства срещу правата на работниците.
Хората и техните нужди – над пазарите и печалбите.
СМЕТКАТА ДА СЕ ВРЪЧИ НА ИМАЩИТЕ И ПРИТЕЖАВАЩИТЕ "

И видео от протеста в Атина


Знак на протест:
Вратата на банка, зазидана с надпис:
Затворено поради лихварство

21.2.10

Гръцките блокади и какво не казаха медиите

снимката е от www.in.gr

Блокадите на гръцките фермери отпаднаха.
Но да видим какво впечатление оставиха те у българите?

Както обикновено, медийната половинчата пропаганда си свърши работата и заблуди за пореден път народа – в случая българския.
Проблемът със земеделските блокади в Гърция се съсредоточи в една-единствена плоскост и придоби съвсем фалшиво звучене в България, както и измерения, съвсем различни от истинските.
Не стана ясно на българския медиен консуматор, че земеделците в Гърция протестират срещу аграрната политика, която се прилага от десетилетия насам от гръцките правителства, съответно ЕС, която довежда на практика до унищожаването на родното производство, и пренасочването на земеделското население към други сфери на икономическия живот, с всички негативни последствия от това.
От години наред се борят земеделците за решаването на наболелите проблеми. Но, когато вече се изчерпват всички средства, не остава друг начин да бъдат чути справедливите им искания, освен нарушаването на обществения ред, въпреки санкциите, които често търпят. Вярно е, че не всички искания са изпълними, някои дори засягат други социални групи. Но какво да прави земеделецът от Егион, например, който за производството на стафиди е похарчил разходи 1 eвро/кг, а ги продава между 1 - 1,15 eвро? Сменя дейността си и на пазара се появяват стафиди от съмнителен произход, качество и съдържание. Такава е картината и с много други стоки. Решението са субсидиите, но:
На път е да се приложи закон, според който като земеделци се третират само онези, които упражняват земеделието като основна дейност, което означава, че останалите няма да имат право на субсидии. Или на по-прост език, държавата (която и в това ми прилича на една друга съседна на Гърция държава) толерира феодалния начин на производство, като земята се събира в малко на брой феодали, които обработват огромното си стопанство чрез комерсиалните модерни методи - множество химикали, генно-модифицирани организми и т.н. с крайна цел колкото се може по-голяма печалба, независимо от последствията за околната среда и качеството на човешкия живот.

Девет бяха исканията, за които постигнаха съгласие всички земеделски организации в последните протести, сред които: неразделянето на земеделието на основна или неосновна дейност, осигурени субсидии, гарантирани изкупни цени, намаляване на производствените разходи, замразяване на банковите им кредити за 3 год., защита на местното производство чрез ефективен контрол върху вноса, намаляване на пенсионната възраст на 55 – 60 г. съответно за жени и мъже.
Или, основният конфликт е между земеделци, от една страна, и правителство с ЕС, от друга.
А какво стигна до нас от българските медии? Някакво гръцко-българско кръстосване на шпаги с елементи на селско-пиянски разправии.

снимката е от www.in.gr

Да, бяха затворени границите. Но само границите ли бяха затворени? Малко хора в България разбраха, че поне 20 бяха блокираните точки по пътната мрежа във вътрешността на Гърция през последния месец, а не само една - на Промахон (Кулата).
Да, имало е загуби. Кои понесоха най-много загуби? Производителите, на които стоките са стопирани на границата – но не само на границата, а и във вътрешността на Гърция. Кои са производителите? Българи, гърци, германци, холандци, австрийци и пр., в България, Гърция, но и в цяла Централна и Източна Европа, тъй като блокадите са спирали превоза на стоки от и за всички тези страни.
Каква е мисията на казионните медии по света? На първо място да защитават интересите на рекламодателите. Точно това направиха и в конкретния случай. Убедиха буля Пена от Каспичан, че е ощетена, защото „България губи от блокадите на гърците”. Ей така, по старовремешните тоталитарни разбирания.
Нима само България понесе загуби? И за коя България говорим? България на капиталистите, които понесоха най-много загуби? И кои капиталисти? България само български капиталисти ли има? Не е ли продадена България на чуждите инвеститори? Не са ли засегнати най-много техните интереси? Нима не са пострадали и гръцки фирми, които имат филиали в България?
Гръцката олигархия няма интерес от забатачването на българската икономика, по простата причина, че Гърция, ако изпозвам костюмирания език, е сред първите страни – инвеститорки в България, или ако използвам по-брадатия език, гръцкият капитал е навлязъл здраво в България. Като се знае, и едва ли някой се съмнява в това, големият бизнес е този, който определя политиката на една държава, ще ми каже ли някой какъв е интересът на гръцкия капиталист да затваря границите и с това да си нанася загуби от ненормалното придвижване на суровините и готовата продукция, които произвежда? И оттам и държавата Гърция, която се ръководи основно от неговите интереси?
Що за абсурдна логика е тази, през 21 век, когато капиталът и стоките се движат свободно от една държава в друга, когато наистина парите нямат мирис, да се придава национален цвят на икономическите интереси?
Питам се, кой има по-голям интерес от отварянето на границата, гръцкият капиталист, който е инвестирал в България, експлоатира българския работник и чрез продаването на стоката си, в това число минавайки през границата, набавя печалби, които в крайна сметка взема обратно в Гърция, или българският приемник на пропагандата.
Някой ще каже: “Ами, така го разбират хората”. Ами, каква е тогава ролята на медиите? Да толерират простите обяснения и оставят “хората” в заспалото им състояние. Право в целта! Точно пък това искат и рекламодателите. Никога да не й хрумне на буля Пена, че по-скоро има интерес, ако има начин, да се солидаризира с подобните си оттатък границата, отколкото да роптае в услуга на тези, които всъщност и нея експлоатират.
Няма ли да се разбере най-после, че едно е държавата – държавен апарат и механизмите му, друго е народът в същата държава? Това много ясно ще си проличи, поне за Гърция, в сряда на 24 февруари, когато всички синдикати в държавния и частния сектор са обявили обща стачка.
Със сигурност има среди, на които им е изгодно да насъскват и заблуждават, измествайки истинския конфликт на интереси, като се съсредоточават във вторични такива. А когато се уталожат нещата, няма ли пак тези същите земеделци от Серес – лошите, да пръскат парите си в Сандански и други близки до границата градове, купувайки стоки и услуги? Лошо ли е да постигнат целите си и да имат възможност да пръскат повече? От тази гледна точка не съвпадат ли интересите на населението отсам и оттатък границата? Когато гръцките земеделци постигнат целите си, няма ли това да е прецедент, от който могат да се възползват и българските им колеги?
Защо обикновените хора, които се трудят от сутрин до вечер за насъщния, се настройват против подобните си оттатък границата? Докога ще се хващат на едни и същи уловки?

Целта винаги е една:
ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ СЕ ПРЕЧИ НА ЕДРИЯ БИЗНЕС ДА СИ ПОСТИГНЕ ЦЕЛТА - ДА ДВИЖИ СТОКИТЕ СИ И ДА ТРУПА ПЕЧАЛБИ.
А ПРИ ЕДРИЯ БИЗНЕС ЦВЯТ И НАЦИОНАЛНОСТ НЯМА!

А българският медиен потребител охотно да му помага - веднъж работейки за него, втори път консумирайки стоките му, а също като лесно храносмила внушенията му и търси врага в себеподобния си отвъд границата...

11.2.10

СМЕТКАТА ЗА КРИЗАТА ДА СЕ ВРЪЧИ НА ИМАЩИТЕ И ПРИТЕЖАВАЩИТЕ!

Вчера, 10 февруари, бе парализиран държавният сектор в Гърция. Причината беше 24-часовата стачка, обявена от АДЕДИ (Федерация на синдикатите на държавните служители) и ПАМЕ (синдиката на Гръцката комунистическа партия в частния сектор), като отговор на „оздравителните мерки”, които правителството има намерение да предприеме за преодоляване на кризата.
Основните искания според сайта на АДЕДИ бяха:
Не! на намаляване на заплатите.
Не! на отстъпването на социалните права.
Не! на влошаването на социалната сигурност, намаляване на пенсиите и повишаване на възрастта за пенсиониране.
...
СМЕТКАТА ЗА КРИЗАТА ДА СЕ ВРЪЧИ НА ИМАЩИТЕ И ПРИТЕЖАВАЩИТЕ!

Ето кадри от митинга в Атина, които не показа нито една телевизия:И моята гледна точка в Телевизия Стара Загора по въпроса за стачните действия в Гърция, в т.ч. и земеделските блокади.